FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ व ०७९।८० को लागि म्याग्दे गाउँपालिकाको स्वीकृत बजेट

७९-८० 08/15/2022 - 13:47 PDF icon red book 079-080.pdf

वार्षिक अख्तियारी प्रदान गरिएको सम्बन्धमा

७९-८० 07/19/2022 - 17:01

आ व २०७९।८० को लागि प्रस्तावित बजेट विवरण ।

७८।७९ 06/28/2022 - 13:20 PDF icon प्रस्तावित बजेट २०७९।८०

बजेट तथा कार्यक्रम २०७८।७९

७८।७९ 08/13/2021 - 13:07 PDF icon Inner Page_ 2078 final.pdf

आ व २०७८।७९ को लागि प्रस्तावित बजेट विवरण ।

७७/७८ 06/27/2021 - 11:32 PDF icon बजेट पेश.pdf

आ व ०७६।७७ को लागि म्याग्दे गाउँपालिकाको स्वीकृत बजेट

७६/७७ 12/08/2019 - 13:32 PDF icon Final Book-111 2076.5.03.pdf

आ व २०७६।७७ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट

७६/७७ 08/25/2019 - 15:37 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट ०७६।७७.pdf

विनियाेजन एेन २०७५

७५/७६ 10/29/2018 - 10:35 PDF icon विनियाेजा एेन.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७४

७४/७५ 08/27/2017 - 20:21 PDF icon Myagde Policy 2074.pdf