FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ८०/८१ Friday, July 28, 2023 - 11:25 PDF icon Inner page_Progress Reprot_20x30 machine size.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति तथा समिक्षा प्रतिवेदन ७८।७९ Tuesday, December 20, 2022 - 14:46 PDF icon वार्षिक प्रगति तथा समिक्षा प्रतिवेदन २०७८।७९ pdf.pdf
आ.व.२०७८/०७९ को सा.सू. लाभग्राही वार्षिक विवरण ७८।७९ Thursday, December 15, 2022 - 13:40
आ.व. २०७७/०७८ को सा.सू. वार्षिक प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, December 15, 2022 - 13:39 PDF icon सा.सू. २०७७७८.pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८/०७९ ७८।७९ Wednesday, July 27, 2022 - 16:55 PDF icon वार्षिक प्रगति २०७८।७९.pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा समिक्षा ७७/७८ Sunday, July 25, 2021 - 13:11 PDF icon वार्षिक प्रगति २०७७।०७८ final.pdf, PDF icon वार्षिक प्रगति समिक्षा.pdf, PDF icon वार्षिक प्रगति समिक्षा.pdf, PDF icon वार्षिक प्रगति समिक्षा.pdf
VCDP प्रतिवेदन ७६/७७ Tuesday, May 4, 2021 - 15:11 PDF icon वित्तिय प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा.pdf