FAQs Complain Problems

म्याग्दे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ?

अतिनै राम्रो
38% (64 votes)
राम्रो
24% (41 votes)
ठिकै
20% (33 votes)
सन्तोष जनक
18% (31 votes)
Total votes: 169

वडा पदाधिकारी