FAQs Complain Problems

समाचार

व्यक्तिगत घटना दर्ता के हो ?

व्यक्त्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाई सराई जस्ता मानिसका आफ्ना निजि घटना स्थानिय पञ्जिकाधिकारीकोमा गई दर्ता गराउने र प्रमाणपत्र लिने कार्यलाई व्यक्त्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ ।

वडा पदाधिकारी