FAQs Complain Problems

समाचार

घर नक्सा पास/कायमको लागि पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया

सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि,जग्गाधनि पुर्जा(लालपुर्जा)को  प्रतिलिपि,कित्ता खुलेको नापीको प्रमाणित नक्सा,चालु आ.व सम्मको सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि,जग्गाधनीको पासपोर्ट साइजको फोटो

वडा पदाधिकारी