FAQs Complain Problems

समाचार

"जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
नि शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिकताको प्रतिलिपि, पासपाेर्ट साइजकाे फोटो-२ वटा

वडा पदाधिकारी